ZIMNÍ SLUNOVRAT

ZIMNÍ SLUNOVRAT

Přichází zimní slunovrat, nejdelší noc v roce. Oslavujeme znovuzrození slunce.

396477 2370559345977 1444813348 n

(autor obrázku: Briar)

Symbolismus obřadů zimního slunovratu je starobylý a hluboký.

Je to moment v čase, bod obratu od nejhlubší temnoty k novému světlu - čas naděje.
Moment, kdy se rok obrací od temné části k novému světlu, čas znovuzrození.
Označuje začátek a dovršení.

Semínko světla se rodí v temném lůně zimy.

Je to čas nejdelší noci, kdy jako by samotná Země ztrácela dech, přemožena všudypřítomnou temnotou.
A potom - zpočátku skoro nepozorovaně - slunce započne svou dlouhou pouť k opačnému pólu, a všechno na Zemi si vydechne.
Cyklus nového života může znovu začít.

Návrat slunce je příslibem pokračování života na Zemi. Je to doba energetického (znovu) probuzení - symbolicky i doslovně - v našich životech.
Temná část roku začíná pomalu ustupovat a světlá část je znovuzrozena.

Když je bůh slunce znovu zrozen, my všichni prožíváme znovuzrození.

Tolik legend a mýtů nám přináší tuto nebeskou pravdu, aby nám připomněly naše spojení s přírodními cykly Země.
Aby nám připomněly, že se odehrávají přímo v našich tělech, našich myslích a duších.

I dnes má na nás zima hluboký vliv. I my se dnes můžeme cítit nemocní, zimomřiví, a bez motivace....
A představte si, jak se asi museli cítit naši dávní předkové - hlad, tma, málo času venku, obavy, zda se sluneční bůh opravdu znovu vrátí k jejich kmeni.

Slunovratová noc přinesla záplavu nejtemnějších lidských strachů a současně záplavu velké vděčnosti za návrat slunce a pochopení, že jsme v boží péči a pod ochranou.

I ve 21. století je zimní slunovrat pořád naprosto stejně časem obnovy proudu energie.

Pomyslete na to, jak se v tomto čase cítíte - nejlíp je vám v teplých peřinách, měkce, teplo a trochu líně, jako by naše sny, přání a projekty čekaly někde v ústraní, až na ně přijde řada, možná stále lpíte na vztazích, které je třeba opustit, a někdy zjišťujete, že vaše materiální zdroje melou z posledního.

Zdá se vám nesnadné najít motivaci k čemukoli, nebo vás napadají neveselé myšlenky. Můžete pociťovat hlubokou energii Stařeny, patronky zimní temnoty.

Nezoufejte, brzy vám energie slunovratu přinese víc lehkosti ducha a novou energii, když se v krajině i v nás probouzí sluneční bůh a Stařena se pomalu začíná proměňovat v Dívku.

Jak nahoře, tak dole.

Energie uvnitř nás je napojená na cykly venku - jsme jedno.
Od prvního východu slunce po slunovratové noci ucítíte posun.

Postupně a přirozeně začnete cítit jak se vaše energie obnovuje, začnete se cítit občerstveni a najdete novou sílu postavit se světu.

Může být výzva slavit slunovrat uprostřed hostiny materialismu, kterou se Vánoce pro mnohé staly...
ale ve skutečnosti Vánoce vycházejí z tradice slunovratu. Mnoho jejich symbolů je totožných.

Adventní věnec je symbol otáčejícího se kola roku, 4 svíčky představují 4 roční období. Stálezelená výzdoba symbolizuje život, který přetrvává i v mrazivé zimě. A zrození nového slunce, stejně jako zrození Ježíška přináší novou naději v nejtemnějším období v roce.

Oslava slunovratu může být jednoduchá - můžeme prostě jen pozorovat znovuzrození slunce, a všeho, co se v našem životě nově rodí. A s úctou a vděčností se rozloučit s moudrostí Stařeny - s moudrostí temnoty a s uplynulým slunečním rokem.
Tak můžeme vytvořit prostou ceremonii, která se dotýká našich srdcí.

Brzo ráno, dopoledne, nebo v poledne pozorujte paprsky slunce, protože odteď bude jeho světla přibývat (slunovrat nastává letos 21.12 v 11 dopoledne).
Obraťte se tváří ke slunci (i kdyby bylo za mraky) a přivítejte nový život, který přináší.

Buďte připraveni na změny.

Staré věci - zvyky, práce, vztahy - mohou přirozeně a bezbolestně odejít z vašeho života v čase po zimním slunovratu.

Pokud jste ale na správném místě a se správnými lidmi, můžete kvést a růst. Můžete se nadechnout nové naděje, nové šance a vykročit do dalšího cyklu.

Ana Lopes, Katka Kramolišová

P.S. letos okamžik zimního slunovratu vychází na 11:03 hod 21.12.2020

zimní slunovrat

(Sascha Schuermann/Getty Images)